About RWoCS

Dutch follows English

Who are we?
Radboud Women of Computing Science is an organisation which organizes events to connect women, both students and employees, who are studying or working in Computing Science or related fields.

What is our aim?
RWoCS aims to encourage and motivate women to study and to purse their career in Computing Science. We strive to build a strong network of students and employees who support each other, and raise awareness about gender-equality topics. RWoCS also seeks for future generations of Computer Scientists by intervening in high schools.

What do we do?
RWoCS organizes seminars with external speakers about Computer Science-related topics, as well as social events to share and enjoy experiences together.

Wie zijn wij?
Radboud Women of Computing Science is een organisatie die evenementen organiseert om vrouwen van informatica en gerelateerde vakgebieden, zowel studenten als werknemers, met elkaar in contact te brengen.

Waar staan wij voor?
RWoCS zet zich in voor meer vrouwen in de informatica. We vinden het jammer dat er niet meer vrouwen besluiten informatica te gaan studeren of er een baan in te zoeken. Verder willen we vrouwen die wel voor informatica kiezen stimuleren in dit mooie vakgebied te blijven.

Wat doen wij?
RWoCS organsieert verschillende evenementen, zoals borrels, lunchlezingen en uitstapjes. Soms zijn deze evenementen ‘women only’, andere keren voor iedereen.